In deze module kan je uw binnenkomende facturen invoeren en later weer wijzigen.

Je kan ingeven wanneer je een factuur betaald hebt, door in bovenstaande lijst op de rechter muisknop te drukken, en ‘Betalingen’ te selecteren in het snelmenu. Wanneer verschillende facturen van dezelfde leverancier gezamenlijk betaald werden, kan je deze facturen gezamenlijk selecteren (met SHIFT of CTRL), vooraleer je met de rechter muisknop ‘Betalingen’ kiest.

Grote inkomende facturen kunnen op verschillende jaren afgeschreven worden. Dit doe je door in de lijst op de rechter muisknop te drukken, en ‘Afschrijvingstabel’ te selecteren.

Wanneer je een inkomende factuur in vreemde valuta krijgt, kan je deze als zodanig invoeren door te dubbelklikken op het grote euro-teken, en de juiste munteenheid te kiezen. De omrekening naar de euro gebeurt vanzelf.

In het vak ‘Leverancier’ schrijf je de ID van de leverancier. Deze moet uiteraard wel voorkomen in de tabel van de klanten. Zolang het geen bekende ID is, blijft hij roodgekleurd staan. Wanneer de ID herkend wordt, verandert de kleur naar zwart. Je kan eveneens op de zoekknop (…) drukken. Dan krijg je een lijst van bestaande klanten, waaruit de juiste kan geselecteerd worden.

In het veldje ‘Onze verzendingsnota’ kan je het nummer ingeven van uw bestelling die hieraan is voorafgegaan, zodat deze gekoppeld worden. Later kan je dan in een rapport nagaan, voor welke bestellingen er nog geen inkomende factuur ontvangen werd.

Er zijn verschillende detaillijnen beschikbaar, omdat het kan zijn dat uw inkomende factuur ook verschillende items bevat die niet allemaal aan hetzelfde BTW-tarief verrekend worden. Zo kan je bv. voor "Portkosten" een afzonderlijke lijn voorzien. Je kan elke lijn in de eerste kolom een boekhoudkundige code meegeven, zodat later al uw inkomende facturen kunnen gegroepeerd worden per boekhoudkundige code. (Rapporten + dagboek aankopen). Als je een code selecteert, wordt automatisch de omschrijving van die code (kolom 2), het BTW-tarief (kolom 4), het percentage fiscale aftrekbaarheid (kolom 7), en het percentage inbrengbaarheid (bovenste gedeelte) ingevuld.
Zo wordt bv. op een factuur voor het onderhoud van uw wagen, 21% BTW aangerekend, de BTW is maximaal voor 50% fiskaal aftrekbaar, en het factuurbedrag mag voor maximaal 75% in de zaak gebracht worden.


Terug naar het hoofdmenu. Terug naar het hoofdmenu.